Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

barkwithme

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viamadamemonroe madamemonroe
0415 85c2 500

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
6287 7215 500
Reposted fromrol rol viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
0418 3030 500
Reposted frompeper peper viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viamadamemonroe madamemonroe
barkwithme
barkwithme
It's a bad religion
To be in love with someone
Who could never love you
— Frank Ocean
Reposted fromiblameyou iblameyou

June 10 2015

barkwithme
7711 6ffc 500
Reposted fromhooded hooded viaproof proof
barkwithme
5344 d237

June 09 2015

barkwithme
barkwithme
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza viaproof proof
barkwithme
7732 3fc5 500
barkwithme
6207 6a94 500
Tarantino’s References
Reposted fromhubik hubik viablackdrama blackdrama
barkwithme
1031 efd4
Reposted fromrol rol viablackdrama blackdrama
barkwithme

"Nazywam się Jacek Podsiadło.
Mam 26 lat.
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą. Chciałbym cię bliżej poznać. Zobaczyć, co nosisz pod skórą. (...)

I wybacz mi moje wynurzenia. Spróbuję stworzyć nowy kierunek w poezji. Bo wstydzę się niezdarności, z jaką mówię o tobie. (...) Kwiaty precyzyjnie rozkładają swoje płatki (...). A ja nie mam śmiałości ich zrywać.
Mam 26 lat. Nazywam się Jacek Podsiadło. Chciałbym cię bliżej poznać. Piękno zawsze mnie onieśmielało."

— Jacek Podsiadło
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viablackdrama blackdrama
7618 a220 500

fergyness:

tattoolit:

First forearm tattoo! Done by Tiffany at Honest to Goodness Tattoo in Grand Rapids, MI

This is a great idea

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl